Standardt Omega 3 Fiskolja

SKU: 7195X
Standardt OMEGA3 Fiskolja är enbart från viltfångad fisk som har fått äta plankton och småfisk under helt naturliga förhållanden. I dessa havets organismer finns de högsta värden av EPA/DHA.

*Standardt OMEGA3 Fiskolja är av 100% livsmedelskvalitet.

*Standardt OMEGA3 Fiskolja har en av marknadens högsta halter av EPA och DHA.

Omega3 är viktigt för celler, hud, päls, leder, hjärta och tassar. De hjälper näringsupptaget och producerar ämnen tillsammans med vitaminer och mineraler till det immunologiska systemet samtidigt som fettsyrorna ger rätt energi. De flesta hundar & katter kan få en bättre allmänkondition vid extra intag av animaliskt fett med en hög kvalitet = höga EPA & DHA värden.

Idag vet vi att vissa näringsämnen är essentiella, dvs de måste tillföras i kosten eftersom hunden eller katten inte kan producera dessa ämnen själva. Till en hund eller katt ska energin komma från animaliskt fett för bästa fysiska förutsättningar och ett komplett näringsupptag.
Energi från animaliskt fett är en av de viktigaste resurserna för att sätta igång ett nedsatt immmunförsvar tillsammans med proteiner, vitaminer och mineraler. De olika fettsyrorna hjälper näringsupptaget och producerar ämnen tillsammans med de ovanstående näringsämnena till det immunologiska systemet. Fettsyran EPA (Eicosapentaensyra) finns naturligt i alla animaliska fetter och bland de högsta EPA-halterna påvisas i kallpressad fi skolja från fet, viltfångad fisk.
Omega 3 fettsyrorna EPA/DHA är viktigt för kroppens celler, bidrar till broskets uppbyggnad, nervsystemet, blodet, hud-/pälsbildning samt till muskelrörlighet. De hjälper näringsupptaget och producerar ämnen tillsammans med vitaminer och mineraler till det immunlologiska systemet samtidigt som fettsyrorna ger rätt energi.
EPA kan stoppa infl ammationer och de har även funnit att EPA från fiskolja blockerar det enzym som ligger bakom nedbrytningen av brosket i lederna.
Omega 3 fettsyran EPA är den enda av fettsyrorna som tas upp av hundens broskceller (kondrocyter) och medverkar till att kontrollera infl ammation djupt inne i leden. Blank päls, bra hud och mjuka tassar är alla bra tecken på att hunden eller katten får tillräckligt med energi till hela sitt näringssystem.

OMEGA3 vs OMEGA6
Man vet idag att Omega3 främjar tillverkningen av det enzym som hjälper till att förhindra nedbrytningen av brosket av lederna. Omega6 däremot har en helt motsatt effekt och skyndar på nedbrytningen av brosket.
Därför är det väldigt viktigt att förhållandet av dessa två alltid är Omega3 > Omega6. Så om man nu av någon anledning vill ge extra fett så bör man undvika vegetabiliska
oljor då deras Omega6 nivåer brukar vara väldigt höga. En animalisk olja innehåller de båda och är att föredra, även de av sämre kvalitet.

Näringsinnehållet kan bidra till:
Led & broskbildningen
Skelett- & broskuppbyggnaden

Näringsbrister kan bidra till:
Klåda & Mjäll
Hud & pälsproblem
Ledproblem
Hjärtproblem
Inflammationer
Tillväxtsttörningar
Kraftlöshet

NÄRINGSINNEHÅLL:
OMEGA 3 +39%
EPA 20%
DHA 16%
DPA 3%

RÅVARUINNEHÅLL:
Olja från enbart viltfångad fisk, E-vitamin (anitoxidant)

DOSERING!
VIKT I KG
FLYTANDE

HUND
0 – 5 0,5 tsk
5 – 10 1 tsk
10 – 20 2 tsk
20 – 40 1 msk
40 – 50 5 tsk
+50 5 tsk

KATT
0 – 2,5 0,5 tsk
2,5 – 5 1 tsk
+5 1,5 tsk

* Fördelas över samtliga mål.
* Om näringsbrister uppstår har kroppen ett större behov av de essentiella fettsyrorna och vi rekommenderar att följa doseringstabellen som finns för bästa terapeutiska effekt.
* En halverad dosering rekommenderas vid redan bra allmänkondition. Detta ges som en underhållsdos för att intaget av Omega3 alltid ska vara konstant och regelbundet för att kvarhålla bästa kondition.

Fiskolja bör fasas in vid början av användning
Börja med 1/4 dos första veckan och öka sedan med 1/4 varje vecka till full dos.

Vid lös eller gulaktig avföring minska doseringen tills avföringen blir normal igen.
Detta är tecken på att kroppen inte tar upp allt och gör sig av med överskottet.

Förvaras mörkt och svalt.
Hållbarhet 1 år under rätt förhållanden.
229  :-

* Required Fields

229  :-