Fixodida Zx

Fixodida Tabletter

SKU: 4310X
Fixodida ZX är en fästingmedel som har testats och använts av experter och djurägare med goda erfarenheter. Genom att använda Fixodida ZX minskar fästing och parasitingrepp märkvärdigt tack vare de nödvändiga komponenter såsom fulvosyra, rörstarrstorv samt andra viktiga näringsämnen.
FIXODIDA Zx - naturligt skydd mot fästingar till hund och katt

Produkten är ett giftfritt alternativ som visat sig motverka fästingangrepp på både hund och katt utan negativa sidoeffekter. Fixodida Zx bidrar till mindre fästing och parasitangrepp. Regelbundet intagande av produkten stimulerar även pälstillväxten samt motverkar dålig andedräkt.

Dosering:
Hund under 10 kg 1-2 tabletter dagligen.
Hund över 10 kg 1-3 tabletter dagligen
Katt 1-2 tabletter dagligen.

Fixodida har inga kända biverkningar, men enstaka individer kan reagera med lös mage. Det är lätt åtgärdat genom att minska doseringen och sedan långsamt öka igen.
Pulvret kan strös eller blandas med maten.

Så här får du bäst resultat av Fixodida Zx

I normalfallet ger rekommenderat intag (se etikett) av Fixodida Zx ett ökat fästingskydd inom en vecka. Fixodida Zx kan enkelt strös på eller blandas i djurets mat. Du kan alternativt ge det dagliga intaget tillsammans med något annat som djuret tycker om.

Djur är individer med olika behov och i vissa fall kan intaget behöva ökas för förstärkt fästingskydd. Ifall Fixodida Zx inte givit effekt inom 10 dagar, dubbla då intaget under kommande 10 dagar. (Fixodida Zx™ kan inte överdoseras). När djuret erhållit ett fullgott fästingskydd kan man ofta återgå till det på etiketten rekommenderade intaget utan att skyddet avtar.

Fortsätt att kontrollera

Fixodida Zx bidrar till att reducera fästingplågan. Enstaka fästingar kan fortfarande förekomma. Det är helt normalt, speciellt om din hund eller katt har lång och/eller tjock päls, är under stress eller när djuret vistas i speciellt fästingrika områden. Det är därför en god idé att även fortsättningsvis kontrollera ditt djur för fästingar varje dag.

När fästingsäsongen är över

Ett tips för bästa resultat är att ge Fixodida Zx året om. När det inte är fästingsäsong räcker det med ett kryddmått per dag. Då har ditt djur ett bättre skydd när fästingsäsongen åter tar fart och doseringen skall ökas till det normala.
179  :-