Clix

Clix Target Stick

Artikelnummer: 2754


Target Stick Clix Pekpinne, praktiskt redskap vid klickerträning. Hopfällbar med längden 15-70 cm.

Instruktionsbok på engelska medföljer.

Vad är en target?
När man pratar om target eller targeting inom djurträning så syftar man på ett föremål som man vill att djuret ska göra något med. Att lära in en target är ett alternativt sätt till att locka djuret med själva belöningen. De vanligaste targetingmetoderna brukar vara att använda tasstarget och nostarget. Tasstarget går ut på att hunden ska vidröra något med en eller flera tassar. Nostarget innebär att hunden ska vidröra föremålet med nosen och vanligtvis följa efter det då targeten flyttas.

Targetstickan är ett perfekt redskap för att träna in nostarget med. Om du vill lära hunden, som har lärt sig att man ska följa targetstickan, att utföra en viss rörelse kan du istället för att locka med godis visa med targetstickan hur du vill att hunden ska röra sig. På så sätt måste hunden jobba mer självständigt och tänka på vad den gör vilket i sin tur gör det enklare att så småningom ta bort alla lockande hjälper.
139  :-