Atix Fästingborttagare

SKU: 2351


Atix är en medicinteknisk produkt som är klassificerad och godkänd för användning på både människor och djur. Den är utformad för att sprayas på fästingar som bitit sig fast på huden. Genom snabb frysning dödar den fästingen och ger omedelbar effekt på fästingens metabolism, vilket begränsar och förebygger att vätskor som kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer förs vidare till människan eller djuret. Enkel applikation tillåter snabb och effektiv borttagning av fästingens huvud med hjälp av pincetten som finns i förpackningen.

Dödar fästingen genom snabb djupfrysning
Slår ut fästingens kräkreflex vid bortplockning
Orsakar sammandragning av suganordningen - lättare att ta bort
Godkänd för användning på både människor och djur
Ett miljövänligt och giftfritt alternativ
Enkel tillämpning och dosanpassat spraymunstycke


Sprayflaskan innehåller ca 60 doser.


Så använder du Atix:
1. Säkerställ att rätt mängd dos finns i ventilen. Detta för du genom att rikta ventilen ifrån dig, håll behållaren i upprätt läge och tryck därefter 2 ggr.
2. Rikta munstyckets utlopp mot fästingen så att doseringen huvudsakligen träffar fästingen och dess huvud. Rekommenderat avstånd är ca 1-2 cm från fästingens huvud.
3. Tryck och håll ner munstycket tills hela dosen är frisatt. Behandlingen kan upprepas vid behov och beroende på fästingens storlek. Överstig inte mer än 3 doser på samma ställe.

4. Dra ut fästingen med hjälp av pincetten. Försök greppa den så nära huden som möjligt.

5. Desinficera såret där fästingen satt.
169  :-