Adaptil Halsband

SKU: 3090X

Adaptil halsband ökar hundens trygghetskänslan inom- och utomhus.

Feromonterapi är ett nytt sätt att komma till rätta med beteendeproblem hos djur. Det är en innovativ och naturlig lösning till stressorsakade problem hos hundar.

Dela pälsen och spänn fast halsbandet så att det ligger an mot huden på hunden.
Skall sitta på dygnet runt.
Halsbandet har effekt efter ca 1-2 timmar i ca 4 veckor.

Adaptil-produkterna innehåller ett feromon som är en syntetisk motsvarighet till det ”appeasing feromon” tiken avger från juverområdet efter valpning. Detta feromon (Dog Appeasing Pheromone, DAP) har betydelse för valparnas bindning till tiken och för utvecklingen av valparnas känslomässiga stabilitet.

Med DAP knyter valpen starka emotionella band till tiken. Valpen håller sig i hennes närhet och känner trygghet. Denna tidiga grundtrygghet gör att valpen vågar ge sig ut och upptäcka och undersöka sin omgivning.

Genom att efterlikna tikens feromoner skapar Adaptil-produkterna en känsla av naturlig trygghet för såväl valpen som den vuxna hunden.
Adaptil-produkterna kan användas i förebyggande syfte eller i kombination med träning vid redan uppkomna beteendeproblem.

Ett halsband förpackat i aluminiumblister:
Halsband 40 cm, till valpar och hundar med ett halsomfång på upp till 37,5 cm.
Halsband 70 cm, till medelstora och stora hundar med ett halsomfång på upp till 62,5 cm.
379  :-