ROYAL CANIN

Sedan över 40 år tillbaka arbetar vi på Royal Canin utifrån hundens näringsbehov när vi forskar fram och utvecklar näringsriktigt foder. Vi använder oss av kunskap och erfarenheter från uppfödare, näringsexperter och egen forskning. Därför leder vi utvecklingen när det gäller att utveckla moderna hundfoder som passar olika typer av hundar och deras situation. Katt En sund katt behöver specialanpassat foder som är lättsmält och ger rätt näring. Kraven varierar från katt till katt, en innekatt behöver förstås mindre energi och har andra behov än utekatten. Därför har vi på Royal Canin forskat fram och utvecklat många olika specialanpassade foder inom programmen Feline Health Nutrition och Feline Care Nutrition som täcker kattens behov i olika åldrar – från dräktighet till äldre katter. Size är foderserien för hundar som är anpassad efter hundens storlek, utifrån hundens vuxenvikt. En stor hunds fysik och förutsättningar skiljer sig från en litens, något fodersammansättningen i Size Health Nutrition tar fasta på. Size Breed Nutrition är foder som är anpassat efter en specifik hundras förutsättningar. Performance är foder för arbetande hundar, som till exempel jakt-, räddnings-, och tjänstehundar, med högre energibehov. Under begreppet Cynotech samlas produkter för dräktighet, digivning och den första tiden i livet för valpar.

Hittar inga produkter.